Ce este rezistența la insulină?

Un organism viu este un tot unitar, în care nimeni nu lucrează exclusiv pentru el însuși, ci și (dar mai ales) pentru
 celălalt. Exemplul, poate, cel mai bun …