Fiul lui Dumnezeu și fiul lui Israel – paralelă între Iisus și Iosif

Ce pot să spună despre tine acei ce viaţa-ţi urmăresc, /
te socotesc lucrare sfântă a harului dumnezeiesc?