Adaptarea în lumea vie

Mediul în care trăiește un animal sau o plantă este format din mai multe elemente: climă, curenți de aer, sol, apă, alte plante, alte animale, oameni. Toate organismele vii sunt înzestrate cu anumite abilități de adaptare la acești factori, ca și la modificările acestora. Adaptarea este capacitatea unui organism de a supraviețui într-un anumit loc sau într-un anumit mod. Poate fi o adaptare structurală (mărimea sau forma corpului), poate fi o adaptare fiziologică (legată de modul în care funcționează corpul său) sau poate fi o adaptare comportamentală. Plantele deșertice sunt adaptate la uscăciune și temperaturi ridicate, având structuri sau la nivelul cărora depozitează apă și minerale. Multe animale migrează pe distanțe enorme (sute de kilometri) în căutarea surselor de apă și hrană. Adesea, plantele și animalele se confruntă cu schimbări ale habitatului și factorilor de mediu. Un exemplu foarte cunoscut este cel al moliei piperate, Biston betularia, numită și cotarul […]

Adaptarea în lumea vie Read More »